Denne CD er nu UDSOLGT og bliver ikke genoptrykt.

Men på denne hjemmeside kan du høre Dialektgruppens indtalinger af alle bogens afsnit.

  1. Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaari (Introduktion ved Ruth Dein)

  2. Hør mæ nu, Folkens!

  3. Stur Fremmed te Abrahams

  4. Faa’r og Søn

  5. En rædle Slegi

  6. Samsons bedrøwter

  7. Worherr og den Slemm

  8. Methuselem

Jeppe Aakjær udgav i 1911 en lille bog, som han kaldte ”Af gammel Jehannes hans Biwelskistaarri”, der var inspireret af Johannes Villadsen, der var enkemand og boede nabo til Jeppe Aakjærs fødehjem. Johannes Villadsen læste meget i bibelen og læste den ud fra hans forudsætninger og hverdag, og Jeppe fortæller i sine erindringer, at når Johanes havde læst i bibelen nogle drabelige historier, kom han farende ind til Jeppes mor for at gengive, hvad han havde læst – og genfortællingen var ud fra Johannes forudsætninger og hverdag.

Jeppe fortæller, at disse historier var sådan, som Johannes ville have fortalt dem. Så bogen var ikke udtryk for den måde, Johannes havde fortalt historierne på, men var inspireret af Johannes måde at fortolke historierne.

Bogen fra 1911 indeholdt i alt 6 fortællinger fra Bibelen plus en indledning.

Tilbage til Webshop