Aajkjærselskabets Webshop logo

Velkommen indenfor i Aakjærselskabets webshop

Jeppe Aakjær – Et moderne livs fortælling – af Knud Peder Jensen

148.00 kr. inkl. moms

Plus forsendelse

Ekspedition inden for en uge

Leveringstiden kan være op til 10 dage

Beskrivelse

Bogen Jeppe Aakjær – Et moderne livs fortælling af Knud Peder Jensen, Fur

Bogen er bygget op som en roman, der fortæller om Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab. Bogen er skrevet ud fra forskellige nedslag i Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab og bringer læseren gennem Jeppes liv fra fødslen i 1866 til hans død på Jenle i 1930.

Bogen kan læses som en sammenhængende roman, der fører læseren gennem Jeppe Aakjærs liv lige fra fødslen i 1866 til hans død på Jenle i 1930 og slutter med, at Jeppe Aakjærs urne nedsættes i Lyngbakkerne syd for Jenle. Bogen er med et fyldigt navneregister samt et noteregister med ikke mindre end 597 noter.
I marts 1927 bliver Jeppe Aakjær indlagt på Rigshospitalet med koldbrand i den venstre fod. Over-lægerne har den mening, at foden bør amputeres, at det var på vej til at brede sig til den højre fod også. Overlæge Carl Ottosen overtaler Jeppe Aakjær til at lade sig indlægge på hans privathospital – Fysisk Kuranstalt i Store Kongensgade. Allerede i februar måned havde Jeppe Aakjær i et brev til vennen – mejerist Esper Andersen skrevet, ”Jeg slider for tiden med min levnedsbog; det plejer jo at være dødens første lockout-varsel til os elendige.”
Under sin hospitalsindlæggelse arrangerede Jeppe Aakjær sig således, at han om formiddag fra sygesengen dikterede sine erindringer til en sekretær, som kunne stenografere. Om eftermiddagen tog sekretæren det dikterede med sig på kontoret og renskrev det stenograferede, som så den næste dag blev gennemgået af Jeppe Aakjær om eftermiddagen, mens det om formiddagen stenograferede blev renskrevet om eftermiddagen.
Marie Bregendahl var meget pikeret over de to erindringsbind ”Drengeår og Knøsekår” og ”Før det dages”, begge udgivet i 1929. Så meget, at da det sidste erindringsbind var udgivet af landsarkivar Georg Saxild i 1934, udgav Marie Bregendal i 1935 en 91 siders bog med titlen: ”Smaa Kommentarer til Aakjærs Erindringer”, hvor hun i forordet skriver: ”Da det hele Tiden, siden Aakjær i 1929 udsendte Bind III af sine Erindringer, har det været min Hensigt at ledsage den med nogle ”Tilføjelser og Kommentarer”, kan det vel synes mærkeligt, at det først sker nu. Men det forlød jo som noget afgjort, at der ville følge et fjerde Bind efter, et Rygte der holdt sig ned gennem årene, og under disse Forhold fandt jeg det rimeligst at vente med mit til ogsaa dette Bind forelaa for Offentligheden – Var det pinligt én Gang at skulle tage til genmæle, vilde det være dobbelt pinligt, om det viste sig nødvendigt at skulle til det anden Gang, og at Aakjær døde, gjorde jo ikke Sagen lettere for mig!
Imidlertid var der i disse Erindringer bl.a. givet et Billede af min afdøde Far og ligeledes sagt Ting om min afdøde søster Kamilla, som jeg ikke vil have skal henstaa for Eftertiden ganske uden Kommentarer, og enkelte Oplysninger mener jeg ogsaa at kunne meddele, som kan have nogen interesse for dem, der skal biografere Aakjær, og maaske ogsaa for Andre?
København, Oktober 1935. Marie Bregendahl.”

Yderligere information

Vægt 0.890 kg
Sidetal

456

Anden udgivelse

2002 og 2007 (Hovedland)

Beskrivelse 2

Knud Peder Jensens store fortælling om den folkekære digter Jeppe Aakjærs liv er også en fortælling om tilblivelsen af det moderne Danmark. Digteren skildres i fortællende form ud fra hans egen tid og betydning.

Jeppe Aakjær skrev i sine sene år egne livserindringer, hvor han skildrer sit liv gennem de vekslende tidsperioder. Og det blev selvfølgelig en skildring om livet og begivenhederne, som Aakjær gerne ville se det. I denne biografi er Jeppe Aakjærs betydning og digteriske virke sat ind i en samfundsmæssig skildring af tidsperioden fra 1866 til Aakjærs død i 1930. På baggrund af kildemateriale fra Det Kongelige Bibliotek, bl.a. ca. 4000 breve får vi indblik i den verden, der skabte den store forfatter. I et kronologisk forløb skildres hans livsløb, ægteskaber og samfundets udvikling gennem citater bl.a. fra Aakjærs breve og også skildringer fra hans indædte modstandere.

© 2020 Aakjæeselskabets webshop - Aakjær og kunsterhjemmet Jenle.