Forlaget Jenle sørger hvert år for mindst én udgivelse, som udsendes til alle medlemmer af Aakjærselskabet som årets Boggave. Derud over kan der vare tale om andre udgivelser som udkommer i almindelig handel i denne WEBSHOP og også i samarbejde med andre, som har et formål med en udgivelse, som på den ene eller den anden måde vedrører Jeppe Aakjærs forfatterskab og liv.

Herunder finder du Forlaget Jenles sidste udgivelser.

Længere nede på siden kan du læse om de planer, som Forlaget Jenle har for udgivelser i indeværende, kommende og fremtidige år.

Nyudgivelse 2020

“Hedevandringer” – af Jeppe Aakjær
Udgivet af Forlaget Hovedland

Se beskrivelsen af bogen

Medlemsbogen 2020

men fri den jyske mand for Prøjserskove - af Jeppe Aakjær
“… men fri den jyske mand for Prøjserskove”
af Knud Kramshøj og P.K. Nielsen

Se beskrivelsen af bogen

Medlemsbogen 2019

Arbejdets Glæde - en bog af Jeppe Aakjær

“Arbejdets Glæde” – Roman af Jeppe Aakjær

Se beskrivelsen af bogen

Medlemsbogen 2018

“Den hvide rug, den blide rug” af Solvejg Bjerre

Se beskrivelsen af bogen

Kommende Udgivelser

Aakjærselskabet lægger planer for de kommende års bogudgivelser fra Forlaget Jenle. Der er mange ting at tage hensyn til både i forhold til emne, til planlægningen, til forfattere, til rettigheder, til det praktiske, til både det ene og det andet. Nogle planer er for luftige, nogle teknisk vanskelige, andre for omkostningstunge, og i sidste ende baserer vi vores udgivelser på Aakjærselskabets frivillige og deres indsats. Når alt dette falder på plads, så tør vi begynde at fortælle om vores planer. Måske kommer noget på tværs; men hvis ikke, så er nedenstående de planer vi lægger for fremtiden. Det er ikke givet at de udkommer i nævnte rækkefølge, men vi opdaterer efterhånden som nye tiltag besluttes og indtræffer.

”Paa Aftægt”

er Jeppe Aakjærs stærkt socialrealistiske kortroman fra 1907 om aftægtsfolks hårde vilkår. Nutidens ældrepleje får her beskrevet en tankevækkende parallel i Aakjærs grumme medmenneskebeskrivelse.

Lektor Knud Kramshøjs omskrivning til drama indgår også i udgivelsen. I denne del af bogen er tilføjet enkelte scener med sange, hvor kortromanen bliver ekstra nutidig.

Aftægtsbestemmelser og lovgivning beskrives i forordet sat i relation til forhold i dagens Danmark.

”I Jeppe Aakjærs fodspor”

Jeppe Aakjær var også i sin levetid en særdeles markant figur i sin hjemegn i Fjends og på Salling. Han satte sine spor.

Tilbage i 2013 arrangerede tidligere efterskoleleder P.K. Nielsen guidede ture rundt i landskabet, hvor Jeppe Aakjær færdedes og opholdt sig. Som oplæg til turene lavede han en række små fine beskrivelser. Det er disse, som har inspireret os til denne udgivelsesplan. Om det bliver en medlemsbog, eller om det bliver et slags turistguide for vores egn, det må vi vurdere, når vi kommer lidt længere frem og finder eventuelle samarbejdspartnere på udgivelsen.