Forlaget Jenle sørger hvert år for mindst én udgivelse, som udsendes til alle medlemmer af Aakjærselskabet som årets Boggave. Derud over kan der vare tale om andre udgivelser som udkommer i almindelig handel i denne WEBSHOP og også i samarbejde med andre, som har et formål med en udgivelse, som på den ene eller den anden måde vedrører Jeppe Aakjærs forfatterskab og liv.

Herunder finder du Forlaget Jenles sidste udgivelser.

Længere nede på siden kan du læse om de planer, som Forlaget Jenle har for udgivelser i indeværende, kommende og fremtidige år.

Medlemsbogen 2022

Gjødning ved Kulturens Rod
Udvalgt og kommenteret af Knud Kramshøj.
Udgivet af Forlaget Jenle

Se beskrivelsen af bogen

Nyudgivelse 2022

jens vejmand jeppe Aakjær

Jens Vejmand illustreret af Arnt Uhre
Udgivet af Forlaget detegn

Se beskrivelsen af bogen

Nyudgivelse 2021

“På gådejagt efter Jeppe Aakjærs usungne sange” – af Anette Prehn
Udgivet af Forlaget Gyldendal

Se beskrivelsen af bogen

Medlemsbogen 2021

“Jeppe Aakjær, På Aftægt” med perspektivering af P.K. Nielsen og Knud Kramshøj og illustreret af Kirsten Borger.
Udgivet af Forlaget Jenle

Se beskrivelsen af bogen

Nyudgivelse 2020

“Jeppe Aakjær og Thøger Larsen – en brevveksling 1902-27” af Anette Kjær og Knud Kramshøj.
Udgivet af Forlaget Mellemgaard

Se beskrivelsen af bogen

Nyudgivelse 2020

“Hedevandringer” – af Jeppe Aakjær
Udgivet af Forlaget Hovedland

Se beskrivelsen af bogen

Medlemsbogen 2020

men fri den jyske mand for Prøjserskove - af Jeppe Aakjær
“… men fri den jyske mand for Prøjserskove”
af Knud Kramshøj og P.K. Nielsen

Se beskrivelsen af bogen

Medlemsbogen 2019

Arbejdets Glæde - en bog af Jeppe Aakjær

“Arbejdets Glæde” – Roman af Jeppe Aakjær

Se beskrivelsen af bogen

Kommende Udgivelser

Aakjærselskabet lægger planer for de kommende års bogudgivelser fra Forlaget Jenle. Der er mange ting at tage hensyn til både i forhold til emne, til planlægningen, til forfattere, til rettigheder, til det praktiske, til både det ene og det andet. Nogle planer er for luftige, nogle teknisk vanskelige, andre for omkostningstunge, og i sidste ende baserer vi vores udgivelser på Aakjærselskabets frivillige og deres indsats. Når alt dette falder på plads, så tør vi begynde at fortælle om vores planer. Måske kommer noget på tværs; men hvis ikke, så er nedenstående de planer vi lægger for fremtiden. Det er ikke givet at de udkommer i nævnte rækkefølge, men vi opdaterer efterhånden som nye tiltag besluttes og indtræffer.

”Af Gammel Jehannes hans bivelskistaari” af Jeppe Aakjær

I 1911 skrev Jeppe Aakjær dette uddrag af Biblen, lagt i munden på hans barndoms nabo, Johannes Villadsen. Det er en vidunderlig fortælling hvor Biblens mellemøstlige fortællinger er omplantet til at foregå i landsbyen Aakjær, hvor Jehannes tog udgangspunkt i den verden, som han kendte. Fortællingen er skrevet på fjandbomål. Kun de, der forstår sig på det jyske mål, vil kunne forstå fortællingen; for alle andre vil hovedparten være nær ved utilgængeligt. Den har før været oversat til rigsdansk; men vi har besluttet, at denne gang skal oversættelsen være så tro mod originalen, som det er muligt; uden omskrivninger og tilføjelser. Vi arbejder med illustrationerne, som vi finder vigtige, da de kan supplere Aakjærs billedskabende sprog på finurlig vis.

Jeppe Aakjær var fra sin tidlige ungdom en ihærdig modstander af den Indre Mission og dens høvding. I 1926 skrev han en lille fortælling “Den Slemm og hans Prokuraator”, som også er lagt i munden på Gammel Jehannes. Den vil vi tage med. Den handler om smeden der forklare den missionske kunde om Fandens færden i lokalområdet.

Endelig vil vi også medbringe en fortælling, delvist på vers, fra 1913, “Esper Tækki”, som er skrevet på sallingbomål. For en udenforstående er det ligefedt; men for en lokal er der en verden til forskel mellem Fjends og Salling. Historien handler om Esper der er taget til markled i Skive for at sælge en gris, og om alle de fortrædeligheder der vederfares ham derved.

Det er planen at bogen skal udgives sidst på vinteren 2022.

”I Jeppe Aakjærs fodspor”

Jeppe Aakjær var også i sin levetid en særdeles markant figur i sin hjemegn i Fjends og på Salling. Han satte sine spor.

Tilbage i 2013 arrangerede tidligere efterskoleleder P.K. Nielsen guidede ture rundt i landskabet, hvor Jeppe Aakjær færdedes og opholdt sig. Som oplæg til turene lavede han en række små fine beskrivelser. Det er disse, som har inspireret os til denne udgivelsesplan. Om det bliver en medlemsbog, eller om det bliver et slags turistguide for vores egn, det må vi vurdere, når vi kommer lidt længere frem og finder eventuelle samarbejdspartnere på udgivelsen.